Aktivity pre rodičov a s rodičmi

 Školský rok 2017/2018

 
 
 
    Október       :                          Plody jesene
                                                                                 
                                                    Zdravé dobroty
                                                                                                 
 
    December   :                          Výstava perníkov
                                                                                  
                                                 Vianočná besiedka 
                                                                                                                                       
 
    Máj             :                          Deň matiek
 
                                                                              
 
 
    Jún            :                           Jánska noc  
                                                                              

Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25