Aktivity pre deti, rodičov a s rodičmi

 Školský rok 2018/2019

 
 
 
    Október       :                         Z babičkinej záhrady
                                                   Zdravé dobroty
                                                                                                 
 
    December   :                          Výstava perníkov
                                                   Mikuláš
                                                   Vianočná besiedka 
                                                                               
    Február       :                         Karneval
 
    Marec          :                         Mám básničku na jazýčku
                                                  Prečítaj mi rozprávku
 
    Apríl            :                         Deň zeme                       
 
    Máj             :                          Deň matiek
                                                                       
 
    Jún            :                           Jánska noc              
 
                                                                

Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25