Informácie o nás

Vítame vás na stránke Materskej školy Kamenná 165, ktorej zriaďovateľom  je Obec Sokoľ. Od 1.9.2021 sme dvojtriedna, štátna MŠ, navštevuje ju   detí vo veku od 3 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. Vyučovacím jazykom je štátny jazyk – slovenčina. Vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú  kvalifikované učiteľky, ktoré sa starajú o ich telesný rozvoj, vštepujú im základné morálne a etické hodnoty, pestujú vzťah k ľudovým tradíciám, učia ich samostatnosti, rozvíjajú reč, vedú k spokojnosti a k pohode a to v prostredí a kolektíve rovesníkov. Zamestnanci MŠ svoje úsilie zameriavajú na vytváranie pozitívneho imidžu našej MŠ, na dobré interpersonálne vzťahy s cieľom poskytovať kvalitné služby rodičom a deťom príjemné a zdravé prostredie.

  História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.


Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.