Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci MŠ od 1.9.2021

 

Riad.MŠ: Mária Holubová

Uč. MŠ:  Bc. Agáta Lešková /na materskej dovolenke/

              Viki Murínová - zastupujúca učiteľka

               Mgr. Michaela Juhásová

               Darina Trojčáková

Prevádzkoví zamestnanci MŠ

 

Vedúca ŠJ:    Gabriela Čorbová

Kuchárka:  Katerína Bugošová

Upratovačka:  Andrea Slováková