Oznamy

          Oznamujeme rodčom detí ktoré budú navštevovať našu MŠ   v škol r. 2017/2018, že dňa 30.8. ( v stredu) o 16.00hod. sa uskutoční  v budove MŠ stretnutie rodičov, kde sa budú preberať dokumenty MŠ a voliť členovia Rady školy. Prosíme rodičov, aby na zasadnutie prišli bez detí.

Zároveň oznamujeme, že nástup detí do MŠ je dňa 4.9.2017 od 6.30hod. Pri nástupe rodičia predložia doklad , že je dieťa zdravé         

                                                                                     

                                            Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25