Oznamy

        

            V spolupráci s rodičmi a v rámci praktických činnosti prípravy  projektu

            ZDRAVÉ DOBROTY   uskutočníme ochutnávku  všetkých pripravených receptov

            v MŠ dňa 18. 10.(v stredu) o 16.00hod

            Prosíme rodičov, aby recepty posielali na našu mailovú adresu:      

             skolkasokol@gmail.com

            Projekt sa stal tradíciou materskej školy a je zameraný na rozvíjanie kompetencií detí

            v oblasti zdravovedy                                                               

                       

          

              Tešíme sa na všetky DOBROTY a na príjemné posedenie v MŠKontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25