Oznam o akciách materskej školy v decembri

29.11.2016 12:57

Oznamujeme rodičom , že v mesiaci december pripravujeme akcie: Výstavka perníkov, Mikuláš, Divadelné predstavenie, vystúpenie na Vianočných trhoch a Vianočnú besiedku. Bližšie informácie v rubrike "Oznamy"

—————

Späť


Kontakt

Materská škola Sokoľ

Kamenná 165
044 31 Sokoľ


055/ 698 60 25